Hvad skal du huske inden du begynder på psykoterapi?

Psykoterapi er en behandling som du kan komme til i København. Behandlingen foregår ved at du, sammen med en psykoterapeut, holder en række samtaler. Oftest vil disse samtaler komme til at handle om det du behandles for.
Samtalerne kan dog starte småt, da du på denne måde også kan komme til at lære din psykoterapeut at kende og derved opbygge en tillid til ham.

Der er mange former for psykoterapi

Når du skal gang med at vælge hvad det er for en slags psykoterapi du vil i, kan du blive mødt med et overvældende antal. Der findes nemlig rigtig mange psykoterapier som alle har deres egen speciale og kendetegn.
Der er nogle psykoterapier der lægger vægt på dig som et individ og derfor tager fat i barndommen og derved arbejder sig opad indtil hele dit liv er taget. Det er alt lige fra følelser til den væremåde man var i sin barndom.
Derudover kan der også være former for psykoterapi hvor man tager hele familien ind. I denne form vil man komme til at lægge vægt på familiens relationer samt hvilke aftaler man har indbyrdes som er underforsået.
Psykoterapi københavn

Husk at vælg en psykoterapeut med den rette uddannelse

Når du skal vælge en psykoterapeut er det vigtigt at du vælger en som du har tillid til og ikke bare tager den første og bedste på listen.
At vælge en terapeut kan godt tage tid og du skal derfor ikke være bange for ikke at finde den rette terapeut inden for det første år.
Når du leder efter en psykoterapeut skal du ligeledes, ud over tilliden, også sørge for at han har en relevant uddannelser der gør at han forstår det du siger og derved kan bearbejde det til din fordel.